Budynek naszej szkoły ma dosyć bogatą historię.

Mieściły się w nim szkoły, kolejno:

1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Gustawa Morcinka w Mławie

2. Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie

3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie


Szkoła Podstawow nr 3 dra Józefa ostaszewskiego w Mławie

Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie istniała w latach 1999 - 2016. We wrześniu 2009r. naukę w tej szkole rozpoczął jedenasty rocznik pierwszoklasistów. Osiem lat temu do szkół średnich odeszli stąd pierwsi absolwenci. Co roku ich liczba się powiększała. Dziś osób, które ukończyły Gimnazjum nr 2 w Mławie jest już 1513. Czas płynie przecież tak szybko . . .


Wydawać by się mogło, że wszystko zaczęło się całkiem niedawno – decyzją władz od roku szkolnego 1999/2000 na ulicy H. Pogorzelskiego, w miejscu, gdzie wcześniej działała Szkoła Podstawowa nr 3 im. Gustawa Morcinka, powołano do istnienia Gimnazjum nr 2. Prawie od razu zauważono, że nowej placówce i sąsiedniej Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 potrzebne będzie w przyszłości duże zaplecze sportowe. Dokładnie 10 listopada 2000r. we wschodniej części budynku wmurowano kamień węgielny przesądzający o rozpoczęciu budowy nowej hali sportowej. Po 717 dniach intensywnych prac powstał piękny i nowoczesny obiekt. Uroczystość otwarcia hali odbyła się 27 września 2002r. Wszystkich, którzy pojawili się wtedy na specjalnej gali witał transparent z zapisanymi na nim słowami Jana Pawła ?? : ,, Zachęcam, abyście uprawiając sport, stawali się głosicielami pokoju i braterstwa". Przesłanie autorstwa wielkiego Polaka potraktowano jako uniwersalne, zawsze aktualne motto życiowe dla każdego, kto gościć będzie w nowym obiekcie sportowym. Gimnazjum nr 2 rozpoczęło tymczasem poszukiwania swojego patrona. Pod szczególnym patronatem


Wybór padł na człowieka wybitnego w wielu dziedzinach. Żyjący prawie 30 lat w Mławie Józef Longin Ostaszewski był lekarzem, działaczem społecznym, badaczem historii regionu, dziennikarzem, pisarzem, malarzem, nauczycielem oraz współtwórcą Towarzystwa Przyjaciół Miasta Mławy. Poświęcał się zawsze promowaniu naszej okolicy i przede wszystkim - z sercem odnosił się do ludzi tu mieszkających. Dlatego właśnie mógł patronować wszechstronności rozwoju intelektualnego i mentalnego współczesnej młodzieży. Od 4 października 2002r. Gimnazjum nr 2 w Mławie zaczęło nosić imię dra Józefa Ostaszewskiego. Tego dnia wręczono szkole sztandar ufundowany przez pana Mirosława Koźlakiewicza, przychodnię "Panaceum", przychodnię "Medical Park", "Zielone Miasto". Na sztandarze tym znalazły się inicjały człowieka będącego do dziś rzeczywistym autorytetem dla uczniów szkoły przy ulicy H. Pogorzelskiego 4. Gimnazjaliści na wzór swojego patrona rozwijali i rozwijają bowiem swoje talenty w różnych dziedzinach.


Z inicjatywy młodzieży powstało wiele kół zainteresowań. Ich oferta w Gimnazjum nr 2 jest naprawdę bogata. Na dodatkowych zajęciach spotykają się i ci, którzy lubią przedmioty humanistyczne, i ci, którzy gustują w przedmiotach matematyczno - przyrodniczych. O nieograniczonym zakresie pasji spadkobierców dra J. Ostaszewskiego może świadczyć liczba odbywających się tu konkursów i turniejów wiedzy. Gimnazjaliści od samego początku istnienia szkoły brali udział m. in. w konkursie recytatorskim, ortograficznym, historycznym, religijnym oraz w turnieju "Jeden z dziesięciu", będącym swoistym świętem nauk matematyczno - przyrodniczych. Uczniowie chętnie reprezentowali też zawsze poziom swoich umiejętności na zewnątrz. Pamiętać trzeba przecież o osiągnięciach sportowców w różnego rodzaju zawodach, o sukcesach grupy teatralnej "Wyrazić siebie" na Przeglądach Teatrów Amatorskich, o nagrodach uczestników Przeglądów Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, o laureatach Festiwalu Piosenki, Poezji i Prozy Francuskiej. Takie wyliczenia można mnożyć w nieskończoność. Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. dra J. Ostaszewskiego zawsze z zapałem i pasją godną ich patrona promowali swoje środowisko w regionie. Tworzyli własne filmy na potrzeby tzw. "Dni otwartych" i dbali o to, aby o ich szkole słyszano nie tylko w Mławie.


W centrum Polski i . . . Europy, kiedy Polska przygotowywała się, aby wejść do Unii Europejskiej, nauczyciele wraz z młodzieżą z "Dwójki" zaplanowali szereg imprez propagujących język i kulturę polską w Unii. We wrześniu 2002r. odbył się Piknik Europejski zorganizowany przez członków nowo powstałego klubu "EuroGim 2", którzy zaprezentowali zebranym montaż słowno - muzyczny "Ojczyzną  jest język". Później odbyła się w szkole debata "Unia Europejska  szansą czy zagrożeniem dla Polski?". Poprzez spektakl na motywach "Małego Księcia" A. de Saint - Exupery’ego  pt. "Poznaje się tylko to, co się oswoi", uczniowie Gimnazjum nr 2 zasugerowali, na czym powinien bazować stosunek Polaków do Europy. Wkrótce w szkole zaczęto realizować program edukacyjny, którego celem było właśnie poznanie krajów wchodzących w skład Unii. "Dzień grecki" z 8 grudnia 2003r. uświetniono inscenizacją mitu o Pandorze, mini igrzyskami olimpijskimi, konkursem pod hasłem : "Co pozostało z dziedzictwa starożytnej Grecji?". Rok później przyszła kolej na "Dzień włoski", w czasie którego publiczność Gimnazjum nr 2 oglądała m. in. fragmenty historii nieśmiertelnych kochanków z Werony - Romea i Julii. Symboliczna podróż młodzieży ze szkoły przy ulicy H. Pogorzelskiego 4 po Europie trwała długo. Zakończono ją w maju 2006r. programem artystycznym pod hasłem "Europa da się lubić".

Można powiedzieć, że choć mławscy gimnazjaliści wyraźnie otworzyli się na świat, przez cały czas pamiętali jednak o tych wszystkich rodzimych wartościach, które należało pielęgnować. Zachęcając do poznania kultury europejskiej, równocześnie wystawiali na szkolnej scenie ,, Dziady ’’ cz. ?? A. Mickiewicza oraz pisali prace konkursowe dotyczące dziejów całego regionu. Interesowały ich w równej mierze tradycje polskie i obce. Z tolerancją odnosili się do szeroko rozumianej ,, inności ’’, odrębności na świecie.Szkoła życia Gimnazjum nr 2 im. dra J. Ostaszewskiego przez 10 lat swojego istnienia wpływało na swoich uczniów także w inny sposób. Oprócz książkowej nauki wyposażyło ich w tzw. wiedzę życiową. Wpływały na to odbywające się co roku konkursy wiedzy o AIDS i wirusie HIV. W grudniu 2003r. powstał tu Szkolny Ośrodek Kariery, który stał się dla gimnazjalistów podstawową bazą edukacyjno - informacyjną dotyczącą ich przyszłości. O zachowaniu bezpieczeństwa w sieci w mławskiej ,, Dwójce ’’ przypomina się nieustannie. W trakcie obchodów Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu w Gimnazjum im. dra J. Ostaszewskiego można było obejrzeć np. ciekawą inscenizację baśni o współczesnym Czerwonym Kapturku pod znaczącym tytułem : ,, Uważaj, bracie, jak umawiasz się na czacie! ’’. O sposobach walki z agresją również dużo się tu dyskutuje, co wiąże się m. in. z uczestnictwem w projekcie ,,Szkoła bez przemocy ’’. Natomiast w celu uwrażliwienia młodzieży na problemy świata, duży nacisk kładzie się na ekologię. Uczniowie ,, Dwójki ’’ wielokrotnie brali udział w akcji ,, Sprzątanie świata ’’. O kształtowanie postaw gimnazjalistów dba również działający w szkole wolontariat. Dzięki niemu młodzi ludzie uczą się, jak pomagać najuboższym mieszkańcom miasta, pacjentom hospicjum, mieszkańcom Domu Dziecka. Nie  jest im również obca świadomość odpowiedzialności za drugą osobę. Gimnazjum nr 2 adoptowało przecież i objęło opieką dziewczynkę z Afryki, której wysyła pieniądze pochodzące z dobrowolnych zbiórek m. in. na zakup książek do szkoły. Umiejętność odreagowywania stresu ( coraz częściej nękającego współczesnego człowieka ), a przy okazji dbania o zdrowie i kondycję fizyczną, gimnazjaliści nabywają na dodatkowych zajęciach sportowych. Temu samemu celowi służą odbywające się często w szkole, bardzo lubiane przez młodzież, różnego rodzaju imprezy - ,, Andrzejki ’’, ,, Mikołajki ’’, ,, Powitanie wiosny ’’, ,, Dzień dziecka ’’. Bawić się też trzeba umieć. W czasie ,, Walentynek ’’ można np. oczywiście sprawić przyjemność swojej sympatii, a przy okazji wysłuchać wierszy o miłości w różnych językach. Natomiast ciesząc się z nadejścia wiosny, uczniowie Gimnazjum nr 2 potrafią zaprezentować ciekawe pomysły na skompletowanie swojej garderoby. Najważniejsze jest to, że umieją oni połączyć ,, przyjemne z pożytecznym ’’, obowiązek nauki z zabawą, a niepowtarzalny talent z wizją sposobów jego wykorzystania.Z dobrą kondycją w przyszłość


Całą wiedzę, jaką spadkobiercy wielu zdolności dra J.Ostaszewskiego wynoszą ze swojej szkoły, mogą później - w przyszłości wykorzystać tak, jak chcą. Gimnazjum nr 2 wyposaża ich tylko w swojego rodzaju kondycję, dobrze wypracowaną formę, którą oni będą utrzymywać i rozwijać. Natomiast podsumowując 10 lat istnienia szkoły przy ulicy H. Pogorzelskiego, wypada chyba stwierdzić, że choć zwyczajna ( bo stoją przed nią takie same zadania, co przed innymi tego typu placówkami oświatowymi ), tak naprawdę jest niezwykła i niepowtarzalna - jak każdy uczeń i jego nauczyciel, który do niej przychodzi i kształtuje ją od wewnątrz. Oby dobra kondycja służyła wszystkim jak najdłużej.

 

Ze względu na ilość materiału jaką chcemy umieścić na tej stronie (historię poprzednich szkół), aktualizacja tej podstrony może potrwać.

Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy niebawem.

Zdobyliśmy certyfikaty: jako szkoła, lub jako nauczyciele...

Back to top