PEDAGOG SZKOLNY (wyciąg ze Statutu SP3)

 • planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 • wspieranie mocnych stron uczniów, realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególne w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń,
 • udzielanie uczniom porad i konsultacji,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pedagog współpracuje między innymi z instytucjami:

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mławie i w Ciechanowie,
 • Sąd Rodzinny i kuratorzy rodzinni,
 • Policja, zwłaszcza dzielnicowi i Inspektor d/s nieletnich,
 • Punkt Konsultacyjno - Informacyjny d/s Uzależnień Urzędu Miasta w Mławie,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie,
 • Urząd Pracy w Mławie.

LISTA WAŻNYCH MIEJSC – TU MOŻNA UZYSKAĆ POMOC

 • Dyrektor, pedagog szkolny SP3 w Mławie - 23 654-49-10

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 - 23 654-33-29

 • Policyjny telefon zaufania - 23 654-73-33

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie ul. Narutowicza 4 - 23 654-35-60

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4 - 23 654-43-56

 • Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie ul. Słowackiego 18 - 23 654-52-29

 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 0-800-120-002

 • Komitet Ochrony Praw Dziecka - 22 626- 94- 19

 • Rzecznik Praw Dziecka - 22 696-55-50


Godziny pracy pedagoga szkolnego


Poniedziałek: 9.00 – 16.00
Wtorek: 8.00 – 15.00
Środa: 8.00 – 14.30
Czwartek: 7.45 – 14.00
Piątek: 7.45 – 13.00

  E-mail do pedagoga szkolnego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PSYCHOLOG SZKOLNY (wyciąg ze Statutu SP3)

 

Kiedy warto zgłosić się do psychologa szkolnego?

 • W przypadku trudności w uczeniu się, funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami czy nauczycielami, radzeniu sobie z emocjami itp.
 • W przypadku trudności związanych z sytuacją rodzinną (np. śmiercią bliskiej osoby, rozwodem rodziców, chorobą w rodzinie, przemocą czy uzależnieniem).
 • W przypadku trudności wychowawczych obserwowanych przez rodziców i/lub nauczycieli.


Psycholog szkolny służy wsparciem zarówno uczniom, jak ich rodzicom i opiekunom:

 • udziela konsultacji i porad,
 • prowadzi zajęcia specjalistyczne (indywidualne i grupowe) oraz zajęcia psychoedukacyjne w klasach, a także warsztaty dla rodziców,
 • prowadzi mediacje i interwencje w sytuacjach kryzysowych,
 • pomaga zinterpretować wyniki diagnozy zawarte w opinii psychologiczno - pedagogicznej oraz dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,
 • uczestniczy w planowaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole, dokonuje obserwacji uczniów oraz diagnozy ich funkcjonowania.

Godziny pracy psychologa szkolnego:

Poniedziałek 11:00 - 14:45,
Środa 8:15 - 12:15,
Piątek 11:00 - 14:45

  E-mail do psychologa szkolnego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pedagog - Grażyna Nehring

Psycholog - Ewelina Nehring-Rychlińska

Pielęgniarka - Maria Szymborska


Zdobyliśmy certyfikaty: jako szkoła, lub jako nauczyciele...

Back to top