Szanowni Państwo, rusza rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 3 na rok szkolny 2021/2022 do klasy "0" i "1".

Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną oraz uchwałę Rady Miasta Mława i zarządzenie Burmistrza Miasta Mława


 

Plików:
pdf.png Uchwala nrXXII-329-2020 Rady Miasta Mlawa z dnia 18.12.2020r Nowe

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów.

Data 2021-01-14 Wielkość pliku 1.73 MB Pobierz 37 Pobierz

pdf.png Zarzadzenie nr 3-2021 Burmistrza Miasta Mlawy z dnia 05.01.2021r Nowe

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, w roku szkolnym 2021/2022

Data 2021-01-14 Wielkość pliku 1.02 MB Pobierz 31 Pobierz


Oferta edukacyjna dla klasy 1

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 3 im. dra J. Ostaszewskiego w Mławie zaplanowano dwie klasy pierwsze.

Uczniowie, którzy znajdą się w tych oddziałach będą mogli od września 2021 roku :

 • realizować podstawę programową MEN na zajęciach dydaktycznych, prowadzonych przez wykwalifikowaną, doświadczoną, troskliwą i otwartą na innowacje kadrę pedagogiczną;
 • przebywać w bezpiecznym miejscu oraz mieć poczucie równowagi pomiędzy nauką a zabawą, które zapewnią wszyscy pracownicy szkoły, zarówno w trakcie lekcji, jak i w czasie przerw międzylekcyjnych (w zgodzie z zasadą: Więcej ruchu i zabawy- bez komórki i bez ławy! );
 • uczyć się w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt (tablice interaktywne, gry edukacyjne), różnorodne środki dydaktyczne, funkcjonalne meble oraz korzystać z wysokiej jakości technologii informatycznej;
 • uczestniczyć w zajęciach dodatkowych zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami oraz potrzebami (bogata oferta zajęć – w tym także logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających zainteresowania, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, instruktorem sportowym);
 • mieć stały dostęp do placu zabaw i boiska szkolnego;
 • brać udział w zajęciach z opiekunem świetlicy w godzinach podanych przez rodziców w odpowiedniej deklaracji;
 • korzystać ze stołówki szkolnej w porze obiadowej, aby zjeść smaczny posiłek przygotowywany na miejscu;
 • w razie potrzeby korzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, którą zapewnia szkoła, współpracująca na co dzień z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
 • uczestniczyć w licznych imprezach, przedstawieniach, uroczystościach organizowanych przez szkołę i rodziców;
 • brać udział w wycieczkach, wyjściach do kina, Szkoły Muzycznej i do innych miejsc;
 • rozwijać talenty i zainteresowania poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach i imprezach okolicznościowych, organizowanych przez instytucje lokalne;
 • kształtować nawyki zdrowego, higienicznego trybu życia, ekologicznego podejścia do środowiska naturalnego.

Droga Mamo, Drogi Tato

Wasze dziecko przez najbliższe kilka lat ma możliwość spędzenia większości czasu w naszej jakże kolorowej szkole. To jakim będzie człowiekiem, czy będzie chciało pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać talenty, pokonywać trudności, zależy przede wszystkim od Was kochani rodzice. To ważna decyzja. Chcielibyśmy zachęcić Państwa aby przy podejmowaniu tej ważnej decyzji zapoznać się z ofertą Szkoły Podstawowej nr 3 w Mławie poprzez stronę internetową www.sp3.mlawa.pl lub odwiedzić nas każdego dnia.

Każde wasze dziecko, które powierzycie wykwalifikowanej kadrze będzie miało możliwość rozwijania swoich pasji, zarówno artystycznych, jak i naukowych a także sportowych. Nasi już mali uczniowie jak i ci starsi odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych na szczeblach: miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Drodzy Państwo, warto nam zaufać. Mamy doświadczenie i dobrze wiemy, jak kształcić i wychowywać dzieci, by w pełni rozwinęły swoje zdolności w przyjaznej i bezpiecznej szkole. U nas tradycję uzupełnia nowoczesność i innowacyjność. To dobre, twórcze połączenie! Szanowni Rodzice, wierzymy, że dokonacie dobrego wyboru.

Drogi Rodzicu jeśli chcesz:

 • by Twoje dziecko uczyło się w małej klasie – około 20 osobowej, chodziło na jedną zmianę,
 • korzystało z najnowocześniejszej technologii informatyczno – interaktywnej osiągając wysokie wyniki w nauce,
 • zamiast komórki wolny czas podczas przerw spędzało przy grach i zabawach ruchowych,
 • brało aktywny udział w życiu szkoły,
 • poszerzało swoje wiadomości poprzez wycieczki połączone z zabawą w laboratoriach, eksperymentach,
 • uczestniczyło w zajęciach dodatkowych ze wszystkich przedmiotów,
 • wyjeżdżało na narty, biwaki, na których poznaje się nowych kolegów i koleżanki,
 • jadło pyszny, przygotowywany na miejscu ciepły posiłek,
 • miało zapewnioną pomoc psychologa, pedagoga, logopedy,

  to zapraszamy do SP3.