Szanowni Państwo, rusza rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 3 na rok szkolny 2021/2022
do klas "0" i "1".

Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną oraz uchwałę Rady Miasta Mława i zarządzenie Burmistrza Miasta Mława


Plików:
pdf.png Uchwala nrXXII-329-2020 Rady Miasta Mlawa z dnia 18.12.2020r. Popularne
Data 2021-01-28 Wielkość pliku 1.73 MB Pobierz 153 Pobierz

pdf.png Zarzadzenie nr 3-2021 Burmistrza Miasta Mlawy z dnia 05.01.2021r. Popularne
Data 2021-01-28 Wielkość pliku 1.02 MB Pobierz 159 Pobierz


Rekrutacja do klasy 0


Rekrutacja do klasy 1


Rekrutacja do klasy 1

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole obwodowej - przyjmowani są do niej z urzędu na podstawie zgłoszenia.

  • Zgłoszenie polega na pobraniu odpowiednich formularzy w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły lub Urzędu Miasta Mława.
  • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia (przez obojga rodziców) należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej.
  • Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2020 poz. 910 z późn. zm.).
  • Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 24 marca 2021 r., do godz. 15.00.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły,

w tym dzieci zamieszkałe poza Miastem Mława, mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli dana szkoła podstawowa będzie dysponowała wolnymi miejscami (po zakończeniu postępowania uzupełniającego).

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Przydatny link:

Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława w roku szkolnym 2021/2022


DOKUMENTY DO POBRANIA

pdf.png Zasady rekrutacji do klas I w szkolach podstawowych prowadzonych Popularne

Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława w roku szkolnym 2021/2022

Data 2021-02-03 Wielkość pliku 682.34 KB Pobierz 180 Pobierz
pdf.png WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ Popularne

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (uczniowie spoza obwodu szkoły)

Data 2021-02-03 Wielkość pliku 276.75 KB Pobierz 142 Pobierz
pdf.png zgloszenie do szkoly podstawowej Popularne

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Data 2021-02-03 Wielkość pliku 275.03 KB Pobierz 132 Pobierz
pdf.png potwierdzenie woli - szkola podstawowa Popularne

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Data 2021-02-03 Wielkość pliku 166.87 KB Pobierz 141 Pobierz
pdf.png Klauzula informacyjna RODO - potwierdzenie woli klasy I_0 Popularne

Klauzula informacyjna RODO

Data 2021-02-03 Wielkość pliku 111.88 KB Pobierz 141 Pobierz
pdf.png Oswiadczenie 500 _0 Popularne

Oświadczenie o siedzibie instytucji pomocy społecznej z której pobierane jest świadczenie z programu "Rodzina 500+"

Data 2021-02-03 Wielkość pliku 193.38 KB Pobierz 112 Pobierz
pdf.png Oswiadczenie o kandydowaniu rodzenstwa klasy I_0 Popularne

Oświadczenie o kandydowaniu rodzeństwa do przedszkola wchodzącego w skład zespołu placówek oświatowych, oddziału przedszkolnego w tej szkole podstawowej lub do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek

Data 2021-02-03 Wielkość pliku 178.8 KB Pobierz 100 Pobierz
pdf.png Oswiadczenie o odleglosci od miejsca zamieszkania klasy I_0 Popularne

Oświadczenie o odległości od miejsca zamieszkania

Data 2021-02-03 Wielkość pliku 177.02 KB Pobierz 134 Pobierz
pdf.png Oswiadczenie o spelnianiu obowiazku do klasy I_0 Popularne

Oświadczenie o spełnianiu rocznego wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu wchodzącym w skład zespołu placówek oświatowych lub w oddziale przedszkolnym w tej szkole podstawowej, do której składany jest wniosek

Data 2021-02-03 Wielkość pliku 182.53 KB Pobierz 109 Pobierz
pdf.png Oswiadczenie zamieszkanie i podatek dochodowy klasy I_0 Popularne

Oświadczenie o zamieszkaniu i rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta Mława

Data 2021-02-03 Wielkość pliku 183.12 KB Pobierz 126 Pobierz
pdf.png KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA DO SWIETLICY SZKOLNEJ Popularne

Nowa wersja. Dyrektor szkoły informuje, że do świetlicy szkolnej będą zapisywane wyłącznie dzieci, których rodzice pracują. Na początku roku szkolnego 2021/2022  będą wymagane zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie rodziców.

Data 2021-03-11 Wielkość pliku 257.93 KB Pobierz 160 Pobierz

Rekrutacja do klasy 0

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. dra J. Ostaszewskiego w Mławie ogłasza:

zapisy do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej. Na podanej poniżej stronie dostępny będzie wniosek:

https://nabor.pcss.pl/mlawa/przedszkole/

Należy go wypełnić w terminie od 8 lutego 2021 r. od godz. 8.00 do 28 lutego 2021 r. do godz. 15.00.


Prosimy rodziców kandydata o elektroniczne potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w terminie od 15 marca od godz. 12:00 do 19 marca do godz. 16:00.


PRZYDATNE PLIKI:

pdf.png Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddzialow przedszkolnych 2021-2022 Popularne

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2021-2022

Data 2021-02-03 Wielkość pliku 713.09 KB Pobierz 194 Pobierz

pdf.png Jak wypełnic wniosek? Instrukcja dla rodzica klasy 0 - rekrutacja 2021-2022 Popularne

Jak wypełnic wniosek? Instrukcja dla rodzica klasy 0 - rekrutacja 2021-2022

Data 2021-02-03 Wielkość pliku 1002.43 KB Pobierz 129 Pobierz


Oferta edukacyjna dla klasy 1

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 3 im. dra J. Ostaszewskiego w Mławie zaplanowano dwie klasy pierwsze.

Uczniowie, którzy znajdą się w tych oddziałach będą mogli od września 2021 roku :

  • realizować podstawę programową MEN na zajęciach dydaktycznych, prowadzonych przez wykwalifikowaną, doświadczoną, troskliwą i otwartą na innowacje kadrę pedagogiczną;
  • przebywać w bezpiecznym miejscu oraz mieć poczucie równowagi pomiędzy nauką a zabawą, które zapewnią wszyscy pracownicy szkoły, zarówno w trakcie lekcji, jak i w czasie przerw międzylekcyjnych (w zgodzie z zasadą: Więcej ruchu i zabawy- bez komórki i bez ławy! );
  • uczyć się w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt (tablice interaktywne, gry edukacyjne), różnorodne środki dydaktyczne, funkcjonalne meble oraz korzystać z wysokiej jakości technologii informatycznej;
  • uczestniczyć w zajęciach dodatkowych zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami oraz potrzebami (bogata oferta zajęć – w tym także logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających zainteresowania, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, instruktorem sportowym);
  • mieć stały dostęp do placu zabaw i boiska szkolnego;
  • brać udział w zajęciach z opiekunem świetlicy w godzinach podanych przez rodziców w odpowiedniej deklaracji;
  • korzystać ze stołówki szkolnej w porze obiadowej, aby zjeść smaczny posiłek przygotowywany na miejscu;
  • w razie potrzeby korzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, którą zapewnia szkoła, współpracująca na co dzień z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
  • uczestniczyć w licznych imprezach, przedstawieniach, uroczystościach organizowanych przez szkołę i rodziców;
  • brać udział w wycieczkach, wyjściach do kina, Szkoły Muzycznej i do innych miejsc;
  • rozwijać talenty i zainteresowania poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach i imprezach okolicznościowych, organizowanych przez instytucje lokalne;
  • kształtować nawyki zdrowego, higienicznego trybu życia, ekologicznego podejścia do środowiska naturalnego.

Droga Mamo, Drogi Tato

Wasze dziecko przez najbliższe kilka lat ma możliwość spędzenia większości czasu w naszej jakże kolorowej szkole. To jakim będzie człowiekiem, czy będzie chciało pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać talenty, pokonywać trudności, zależy przede wszystkim od Was kochani rodzice. To ważna decyzja. Chcielibyśmy zachęcić Państwa aby przy podejmowaniu tej ważnej decyzji zapoznać się z ofertą Szkoły Podstawowej nr 3 w Mławie poprzez stronę internetową www.sp3.mlawa.pl lub odwiedzić nas każdego dnia.

Każde wasze dziecko, które powierzycie wykwalifikowanej kadrze będzie miało możliwość rozwijania swoich pasji, zarówno artystycznych, jak i naukowych a także sportowych. Nasi już mali uczniowie jak i ci starsi odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych na szczeblach: miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Drodzy Państwo, warto nam zaufać. Mamy doświadczenie i dobrze wiemy, jak kształcić i wychowywać dzieci, by w pełni rozwinęły swoje zdolności w przyjaznej i bezpiecznej szkole. U nas tradycję uzupełnia nowoczesność i innowacyjność. To dobre, twórcze połączenie! Szanowni Rodzice, wierzymy, że dokonacie dobrego wyboru.

Drogi Rodzicu jeśli chcesz:

  • by Twoje dziecko uczyło się w małej klasie – około 20 osobowej, chodziło na jedną zmianę,
  • korzystało z najnowocześniejszej technologii informatyczno – interaktywnej osiągając wysokie wyniki w nauce,
  • zamiast komórki wolny czas podczas przerw spędzało przy grach i zabawach ruchowych,
  • brało aktywny udział w życiu szkoły,
  • poszerzało swoje wiadomości poprzez wycieczki połączone z zabawą w laboratoriach, eksperymentach,
  • uczestniczyło w zajęciach dodatkowych ze wszystkich przedmiotów,
  • wyjeżdżało na narty, biwaki, na których poznaje się nowych kolegów i koleżanki,
  • jadło pyszny, przygotowywany na miejscu ciepły posiłek,
  • miało zapewnioną pomoc psychologa, pedagoga, logopedy,

    to zapraszamy do SP3.