Świetlica

Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem celów i zadań opiekuńczo - wychowawczych przyjętych w statucie szkoły oraz w programie profilaktyczno - wychowawczym szkoły.

Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, wychowania i dydaktyki.

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli wychowawców świetlicy ujęty jest w statucie szkoły.

Świetlica czynna jest codziennie w dniach nauki szkolnej w godzinach:
6:30 – 8.00;
11:30 – 16:30 lub 12.30 – 16.30.


Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej uczestniczą we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach – zgodnie z zainteresowaniami;

  • korzystają z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych (w porozumieniu z rodzicami i wychowawcą)
  • rozwijają własne zainteresowania i uzdolnienia;
  • racjonalnie, zdrowo i bezpiecznie wypoczywają;
  • korzystają z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier;
  • dbają o życzliwą atmosferę i porządek w sali.

Stołówka

Jakość i Zdrowie

OBIADY SĄ PRZYGOTOWYWANE NA MIEJSCU W SZKOLE.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26.08.2015 podjęliśmy stosowne działania w trosce o zdrowie naszych dzieci i młodzieży.
Przestrzegamy norm zawartości cukru, tłuszczów i soli . Posiłki przygotowujemy na bazie wywarów jarzynowo-mięsnych, wyeliminowaliśmy stosowanie produktów zawierających polepszacze smaku. Używamy naturalnych ziół do przyprawiania potraw.
Nasze obiady spełniają normy wagowe oraz kaloryczne stosownie do wieku dzieci.
Jadłospis jest urozmaicony, opracowany na cały miesiąc. Eliminujemy smażenie mięsa na rzecz gotowania i duszenia.
Zwiększyliśmy częstotliwość posiłków z ryb w jadłospisie.


Zdobyliśmy certyfikaty: jako szkoła, lub jako nauczyciele...

Back to top