Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem celów i zadań opiekuńczo - wychowawczych przyjętych w statucie szkoły oraz w programie profilaktyczno - wychowawczym szkoły.

Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, wychowania i dydaktyki.

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli wychowawców świetlicy ujęty jest w statucie szkoły.

Świetlica czynna jest codziennie

w dniach nauki szkolnej w godzinach:
6:45 – 8.00;
11:30 – 16:30 lub 12.30 – 16.30.

Plików:
pdf.png KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA DO SWIETLICY SZKOLNEJ Popularne

Nowa wersja. Dyrektor szkoły informuje, że do świetlicy szkolnej będą zapisywane wyłącznie dzieci, których rodzice pracują. Na początku roku szkolnego 2021/2022  będą wymagane zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie rodziców.

Data 2021-03-11 Wielkość pliku 257.93 KB Pobierz 160 Pobierz

pdf.png Karta pobytu na swietlicy 2021-2022 klasa1

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej do Szkoły Podstawowej nr3 w Mławie na rok szkolny 2021/2022

Data 2021-02-09 Wielkość pliku 120.12 KB Pobierz 74 Pobierz

Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej uczestniczą we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach – zgodnie z zainteresowaniami;

  • korzystają z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych (w porozumieniu z rodzicami i wychowawcą),
  • rozwijają własne zainteresowania i uzdolnienia,
  • racjonalnie, zdrowo i bezpiecznie wypoczywają,
  • korzystają z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier,
  • dbają o życzliwą atmosferę i porządek w sali.


swietlica2021-1 (Niestandardowy)
swietlica2021-2 (Niestandardowy)
swietlica2021-4 (Niestandardowy)
swietlica2021-5 (Niestandardowy)
swietlica2021-6 (Niestandardowy)
swietlica2021-3 (Niestandardowy)

 

Stołówka

Jakość i Zdrowie

  • Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26.08.2015 podjęliśmy stosowne działania w trosce o zdrowie naszych dzieci i młodzieży.
  • Przestrzegamy norm zawartości cukru, tłuszczów i soli . Posiłki przygotowujemy na bazie wywarów jarzynowo-mięsnych, wyeliminowaliśmy stosowanie produktów zawierających polepszacze smaku. Używamy naturalnych ziół do przyprawiania potraw.
  • Nasze obiady spełniają normy wagowe oraz kaloryczne stosownie do wieku dzieci.
  • Jadłospis jest urozmaicony, opracowany na cały miesiąc. Eliminujemy smażenie mięsa na rzecz gotowania i duszenia.
  • Zwiększyliśmy częstotliwość posiłków z ryb w jadłospisie.