W roku 2018 przy Szkole Podstawowej nr 3 został wybudowany środowiskowy plac zabaw. Wszystkie urządzenia na placy posiadają atest dopuszczenia do użytku dla dzieci.