• Organizator – Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie
 • Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna, niejako „u podstaw” edukacja o zawodach i propagowanie szacunku dla pracy.
 • Zadaniem konkursowym jest stworzenie prac fotograficznych przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody. Prace powinny odzwierciedlać wiedzę uczniów na temat przedstawianego przez nich zawodu, powinny też koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.
 • Prace konkursowe należy wykonać na papierze fotograficznym o wymiarach 20 x 30 cm. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę zgodność pracy z podaną tematyką, jakość wykonania i wrażenie estetyczne oraz oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematu. Na uczestników Konkursu czekają atrakcyjne nagrody. 
 • WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH
  a) zdjęcia ilustrujące wybrany przez ucznia zawód (Preferowany jest zawód rzemieślniczy, zał. nr 4), należy przesłać na papierze fotograficznym o wymiarach 20 x 30 cm, 
  b) pracę fotograficzną należy opisać na odwrocie zgodnie z załączonym formularzem zgłoszeniowym (zał. nr 1). Za opisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel ucznia,
  c) do każdej pracy należy dołączyć – przyczepić zał. nr 2 będący: zgodą na przetwarzanie danych osobowych autora pracy, zgodą na nieodpłatną publikację pracy, zgodę na publikację wizerunku (zał. nr 3) od każdej osoby uwiecznionej na fotografii – pracy konkursowej.
  UWAGA Wymagane załączniki można odebrać u doradcy zawodowego sala 21.
  d) każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę konkursową,
 • NAGRODY Laureaci Konkursu regionalnego otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce. Oprócz nagród indywidualnych przyznanych laureatom za I, II i III miejsce mogą być przyznane dodatkowe nagrody i wyróżnienia . Nie określa się i nie ogranicza liczby wyróżnionych miejsc.
 • TERMIN Prace oddajemy do Szkolnego Doradcy Zawodowego sala 21 do dnia 27 marca 2019r.

WYKAZ PREFEROWANYCH ZAWODÓW RZEMIEŚLNICZYCH
1. Baca
2. Betoniarz
3. Betoniarz zbrojarz
4. Bioenergoterapeuta
5. Blacharz
6. Blacharz samochodowy
7. Brązownik
8. Brukarz
9. Bursztyniarz
10. Cieśla
11. Cukiernik
12. Dekarz
13. Drukarz
14. Elektromechanik
15. Elektromechanik pojazdów samochodowych
16. Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
17. Elektryk
18. Fajkarz
19. Florysta
20. Fotograf
21. Fryzjer
22. Fryzjer zwierząt (groomer)
23. Glazurnik
24. Grawer
25. Hafciarka
26. Introligator
27. Juhas
28. Kaletnik
29. Kamieniarz
30. Kapelusznik-czapnik
31. Karmelarz
32. Kominiarz
33. Kosmetyczka
34. Koszykarz plecionkarz
35. Kowal
36. Krawiec
37. Kucharz
38. Lakiernik
39. Lakiernik samochodowy
40. Ludwisarz
41. Malarz tapeciarz
42. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
43. Mechanik pojazdów samochodowych
44. Mechanik-monter maszyn i urządzeń
45. Mechanik motocyklowy
46. Młynarz
47. Modelarz odlewniczy
48. Modystka
49. Monter elektronik
50. Monter elektronik urządzeń radiowo-telewizyjnych
51. Monter fortepianów i pianin
52. Monter instalacji gazowych
53. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
54. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
55. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
56. Murarz
57. Murarz - tynkarz
58. Obuwnik
59. Operator obrabiarek skrawających
60. Organomistrz
61. Parkieciarz
62. Piekarz
63. Podkuwacz kon
i 64. Posadzkarz
65. Pozłotnik
66. Protetyk słuchu
67. Radiesteta
68. Renowator mebli artystycznych
69. Rusznikarz
70. Rymarz
71. Rzeźbiarz w drewnie
72. Rzeźnik wędliniarz
73. Stolarz
74. Studniarz
75. Szklarz budowlany
76. Ślusarz
77. Tapicer
78. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
79. Wędliniarz
80. Witrażownik
81. Wizażystka /stylistka
82. Wulkanizator
83. Zdobnik ceramiki
84. Zdobnik szkła
85. Zdun
86. Zegarmistrz
87. Złotnik-jubiler

Back to top