Szanowni Państwo, rusza rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 3 na rok szkolny 2020/2021 do klasy "1". Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną oraz dokumenty, z którymi należy się zapoznać i wypełnić odpowiednie formularze i załączniki.


Oferta edukacyjna dla klasy 1

W roku szkolnym 2020/ 2021 w Szkole Podstawowej nr 3 im. dra J. Ostaszewskiego w Mławie zaplanowano dwie klasy pierwsze.

Uczniowie, którzy znajdą się w tych oddziałach będą mogli od września 2020 roku :

 • realizować podstawę programową MEN na zajęciach dydaktycznych, prowadzonych przez wykwalifikowaną, doświadczoną, troskliwą i otwartą na innowacje kadrę pedagogiczną;
 • przebywać w bezpiecznym miejscu oraz mieć poczucie równowagi pomiędzy nauką a zabawą, które zapewnią wszyscy pracownicy szkoły, zarówno w trakcie lekcji, jak i w czasie przerw międzylekcyjnych (w zgodzie z zasadą: Więcej ruchu i zabawy- bez komórki i bez ławy! );
 • uczyć się w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt (tablice interaktywne, gry edukacyjne), różnorodne środki dydaktyczne, funkcjonalne meble oraz korzystać z wysokiej jakości technologii informatycznej;
 • uczestniczyć w zajęciach dodatkowych zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami oraz potrzebami (bogata oferta zajęć – w tym także logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających zainteresowania, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, instruktorem sportowym);
 • mieć stały dostęp do placu zabaw i boiska szkolnego;
 • brać udział w zajęciach z opiekunem świetlicy w godzinach podanych przez rodziców w odpowiedniej deklaracji;
 • korzystać ze stołówki szkolnej w porze obiadowej, aby zjeść smaczny posiłek przygotowywany na miejscu;
 • w razie potrzeby korzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, którą zapewnia szkoła, współpracująca na co dzień z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
 • uczestniczyć w licznych imprezach, przedstawieniach, uroczystościach organizowanych przez szkołę i rodziców;
 • brać udział w wycieczkach, wyjściach do kina, Szkoły Muzycznej i do innych miejsc;
 • rozwijać talenty i zainteresowania poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach i imprezach okolicznościowych, organizowanych przez instytucje lokalne;
 • kształtować nawyki zdrowego, higienicznego trybu życia, ekologicznego podejścia do środowiska naturalnego.

Plików:
pdf.png Zasady rekrutacji do klas I szk podstawowych 2020-2021 Popularne

Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława w roku szkolnym 2020/2021 - klasa 1

Data 2020-02-04 Wielkość pliku 274.13 KB Pobierz 119 Pobierz

pdf.png Zarzdzenie Nr 142020 - terminy klasa 1

Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, w roku szkolnym 2020/2021.

Data 2020-02-04 Wielkość pliku 229.03 KB Pobierz 92 Pobierz

pdf.png Uchwala w sprawie okrelenia kryteriow rekrutacji kandydatw

UCHWAŁA NR XIII /186/2019 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów

Data 2020-02-04 Wielkość pliku 329.77 KB Pobierz 51 Pobierz

pdf.png WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

Data 2020-02-04 Wielkość pliku 276.75 KB Pobierz 95 Pobierz
docx.png WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ - DOCX

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ - wersja DOCX

Data 2020-02-04 Wielkość pliku 56 KB Pobierz 61 Pobierz
pdf.png Zgloszenie do szkoly podstawowej

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ - PDF

Data 2020-02-04 Wielkość pliku 275.03 KB Pobierz 88 Pobierz
docx.png Zgloszenie do szkoly podstawowej - DOCX

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Data 2020-02-04 Wielkość pliku 57.5 KB Pobierz 49 Pobierz
pdf.png Potwierdzenie woli - szkola podstawowa - klasa 1 PDF

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Data 2020-02-04 Wielkość pliku 171.11 KB Pobierz 92 Pobierz
docx.png Potwierdzenie woli - szkola podstawowa - klasa 1 DOCX

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Data 2020-02-04 Wielkość pliku 12.74 KB Pobierz 49 Pobierz
pdf.png Oswiadczenie zamieszkanie i podatek dochodowy klasy 1 - PDF

Oświadczenie o zamieszkaniu i rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta Mława.

Data 2020-02-04 Wielkość pliku 186.9 KB Pobierz 69 Pobierz
docx.png Oswiadczenie zamieszkanie i podatek dochodowy klasy 1 - DOCX

Oświadczenie o zamieszkaniu i rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta Mława.

Data 2020-02-04 Wielkość pliku 12.85 KB Pobierz 43 Pobierz
pdf.png Oswiadczenie o spelnianiu obowiazku do klasy 1 - PDF

Oświadczenie o spełnianiu rocznego wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu wchodzącym w skład zespołu placówek oświatowych lub w oddziale przedszkolnym w tej szkole podstawowej, do której składany jest wniosek.

Data 2020-02-04 Wielkość pliku 186.96 KB Pobierz 71 Pobierz
docx.png Oswiadczenie o spelnianiu obowiazku do klasy 1 - DOCX

Oświadczenie o spełnianiu rocznego wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu wchodzącym w skład zespołu placówek oświatowych lub w oddziale przedszkolnym w tej szkole podstawowej, do której składany jest wniosek.

Data 2020-02-04 Wielkość pliku 12.98 KB Pobierz 39 Pobierz
pdf.png Oswiadczenie o odleglosci od miejsca zamieszkania klasy 1 - PDF

Oświadczenie o odległości od miejsca zamieszkania.

Data 2020-02-04 Wielkość pliku 180.8 KB Pobierz 64 Pobierz
docx.png Oswiadczenie o odleglosci od miejsca zamieszkania klasy 1 - DOCX

Oświadczenie o odległości od miejsca zamieszkania.

Data 2020-02-04 Wielkość pliku 12.69 KB Pobierz 38 Pobierz
pdf.png Oswiadczenie o kandydowaniu rodzenstwa klasy 1 - PDF

Oświadczenie o kandydowaniu rodzeństwa do przedszkola wchodzącego w skład zespołu placówek oświatowych, oddziału przedszkolnego w tej szkole podstawowej lub do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek.

Data 2020-02-04 Wielkość pliku 186.67 KB Pobierz 63 Pobierz

docx.png Oswiadczenie o kandydowaniu rodzenstwa klasy 1 - DOCX

Oświadczenie o kandydowaniu rodzeństwa do przedszkola wchodzącego w skład zespołu placówek oświatowych, oddziału przedszkolnego w tej szkole podstawowej lub do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek.

Data 2020-02-04 Wielkość pliku 12.85 KB Pobierz 34 Pobierz

pdf.png Klauzula informacyjna RODO - potwierdzenie woli klasy 1 - PDF

Klauzula informacyjna RODO

Data 2020-02-04 Wielkość pliku 113.11 KB Pobierz 65 Pobierz

docx.png Klauzula informacyjna RODO - potwierdzenie woli klasy 1 - DOCX

Klauzula informacyjna RODO

Data 2020-02-04 Wielkość pliku 14.14 KB Pobierz 47 Pobierz


Lista dzieci przyjętych do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych będzie wywieszona na tablicy informacyjnej przy sekretariacie szkoły.


 Droga Mamo, Drogi Tato

Wasze dziecko przez najbliższe kilka lat ma możliwość spędzenia większości czasu w naszej jakże kolorowej szkole. To jakim będzie człowiekiem, czy będzie chciało pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać talenty, pokonywać trudności, zależy przede wszystkim od Was kochani rodzice. To ważna decyzja. Chcielibyśmy zachęcić Państwa aby przy podejmowaniu tej ważnej decyzji zapoznać się z ofertą Szkoły Podstawowej nr 3 w Mławie poprzez stronę internetową www.sp3.mlawa.pl lub odwiedzić nas każdego dnia.

Każde wasze dziecko, które powierzycie wykwalifikowanej kadrze będzie miało możliwość rozwijania swoich pasji, zarówno artystycznych, jak i naukowych a także sportowych. Nasi już mali uczniowie jak i ci starsi odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych na szczeblach: miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Drodzy Państwo, warto nam zaufać. Mamy doświadczenie i dobrze wiemy, jak kształcić i wychowywać dzieci, by w pełni rozwinęły swoje zdolności w przyjaznej i bezpiecznej szkole. U nas tradycję uzupełnia nowoczesność i innowacyjność. To dobre, twórcze połączenie! Szanowni Rodzice, wierzymy, że dokonacie dobrego wyboru.

Drogi Rodzicu jeśli chcesz:

 • by Twoje dziecko uczyło się w małej klasie – około 20 osobowej, chodziło na jedną zmianę,
 • korzystało z najnowocześniejszej technologii informatyczno – interaktywnej osiągając wysokie wyniki w nauce,
 • zamiast komórki wolny czas podczas przerw spędzało przy grach i zabawach ruchowych,
 • brało aktywny udział w życiu szkoły,
 • poszerzało swoje wiadomości poprzez wycieczki połączone z zabawą w laboratoriach, eksperymentach,
 • uczestniczyło w zajęciach dodatkowych ze wszystkich przedmiotów,
 • wyjeżdżało na narty, biwaki, na których poznaje się nowych kolegów i koleżanki,
 • jadło pyszny, przygotowywany na miejscu ciepły posiłek,
 • miało zapewnioną pomoc psychologa, pedagoga, logopedy,

  to zapraszamy do SP3.

Back to top