Harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych od 1 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 3
im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie

I. Zasady ogólne
1. Uczniowie lub ich rodzice umawiają się na konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w wyznaczonych w harmonogramie godzinach najpóźniej dwa dni przed terminem.
2. Nauczyciel najpóźniej dzień przed wyznaczoną datą konsultacji zgłasza do sekretariatu szkoły liczbę uczniów biorących udział w konsultacjach.
3. Konsultacje w szkole będą odbywać się zgodnie z obowiązującą w szkole Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii w Szkole Podstawowej nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie oraz wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół w zakresie konsultacji w szkole.
II. Harmonogram konsultacji

Poniedziałek
p. Zabłocka – j. polski – godz. 11.00- 12.00 kl. VI s. 101
p. K. Dziubińska – j. polski godz. 9.50 – 10.45 – kl. V s. 101
p. M. Dziubiński – religia, technika , godz. 10.45 – 11.40 – kl. V –VI s. 113
p. Walczak Sych – religia – godz. 12.00 – 13.00 kl. V-VI s. 113
p. Lis Dzięgielewska – j. angielski – godz. 11.00 – 11.50 kl. V- VI s. 109

Wtorek
p. J. Kowalewski – informatyka – godz. 10.30 – 11.20 kl. V-VI s. 201
p. A. Drozdowicz – matematyka godz. 12.00- 13.30- kl. VI s. 102
p. M. Nawrocki – muzyka godz. 10.45- 12.00 kl. V- VI (s. 08)

środa
p. K. Rejniak - geografia godz. 12.30 – 13.20 – kl. V- VI (s. 113)
p. D. Sulwirska - wych. fizyczne - 11.00- 11. 50 kl. V-VI (s. 101)
p. I. Cieślińska – plastyka – 12.40 – 13.40 s. 113

Czwartek
p. J. Bukowska – j. angielski - godz. 11.45 – 12.40 s. 102
p. J. Jabłonowski – wych. fizyczne – godz. 11.00 – 11.50 s. 101

Piątek
p. J. Kesling – biologia – godz. 10.40 – 11.30 - kl. V-VI s. 113
p. A. Kowalska – historia – godz. 11. 30 – 12.30 kl. V-VI s. 08

Dyżury pedagoga i psychologa dla uczniów
Poniedziałek
p. E. Nehring Rychlińska – godz. 11.00- 13.00 s. 21
wtorek
p. G. Nehring - godz. 11.00- 13.00 s. 19


Plików:
pdf.png Procedura COVID19 szkola podstawowa
Data 2020-06-02 Wielkość pliku 162.6 KB Pobierz 21 Pobierz

Back to top