I. Ogólne zasady bezpieczeństwa w bibliotece szkolnej.
1. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem. Wszyscy uczniowie mogą wypożyczyć książki na okres wakacji.
2. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki
3. W bibliotece obowiązuje zachowanie bezpiecznych odległości - minimum 1,5 m wobec rozmówcy i współpracowników.

4. Należy wyznaczyć strefę z wytyczoną bezpieczną odległością na podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między nauczycielem bibliotekarzem a użytkownikami.
5. Użytkownicy nie mają możliwości korzystania z wolnego dostępu do półek i podają nauczycielowi bibliotekarzowi tytuły książek do wypożyczenia.
6. Nie ma możliwości korzystania z czytelni.
7. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy biblioteki, np. klamki drzwi wejściowych, blatów na których leżały książki muszą być systematycznie czyszczone i dezynfekowane.
8. Należy systematycznie wietrzyć pomieszczenie biblioteki – przynajmniej co 1 godzinę.
9. Zwracane książki do biblioteki powinny być opisane (imię i nazwisko ucznia, klasa i data zwrotu), zapakowane w foliową torbę, a następnie poddane kwarantannie
10. Przyjęte od czytelników książki powinny zostać odłożone na wydzielone miejsce. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów bibliotecznych wynosi 3 dni. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do użytkowania. Przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
11. Uczniowie mogą zwrócić wypożyczone książki beletrystyczne w 1 tygodniu września.

II. Zasady zwrotu podręczników do biblioteki.
1. Podręczniki będą zwracane przy głównym wejściu do szkoły.
2. Zwracane podręczniki powinny być opisane (imię i nazwisko ucznia, klasa i data zwrotu), zapakowane w foliową torbę, a następnie zostaną poddane kwarantannie w szatni.
3. Podręczniki powinny być zwracane w kompletach. Oddawane podręczniki muszą być czyste i estetyczne - bez notatek, rozdarć, pogiętych kartek itp.
3. Po upływie kwarantanny nauczyciele bibliotekarze dokonują oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.
4. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza.
5. Uczniowie i rodzice zwracają podręczniki według ustalonego harmonogramu. Jeśli rodzic lub uczeń nie będzie mógł oddać podręczników w wyznaczonym terminie powinien skontaktować się z nauczycielem bibliotekarzem przez dziennik Librus.

Harmonogram zwrotu podręczników
Klasy 1 -3
22.06.2020 r. godz. 8:00 - 13:00
23.06.2020 r. godz. 13:00 - 16:30

Klasy 5 -6 - 15.06.2020 r.
Klasa 5 A - godz. 10:00 - 11:00
Klasa 5 B - godz. 11:15 - 12:15
Klasa 6 A - godz. 12:30 - 13:30
Klasa 6 B - godz. 13:45 - 14:45

Back to top