Zpowodu COVID – 19 zakończenie roku szkolnego odbędzie się z zachowanie reżimu sanitarnego. Nie będzie akademii, a wręczenie świadectw i nagród przez wychowawców poszczególnych klas dla uczniów odbędzie się według następujących zasad.
1. Uczniowie przychodzą na wyznaczoną godzinę z zachowaniem wymaganych środków ostrożności (maseczka, zachowanie bezpiecznego odstępu i nie gromadzenie się)
2. W razie niepogody wręczenie świadectw odbędzie się na korytarzach szkolnych.
3. Wydawanie świadectw będzie odbywało się na terenie szkoły według harmonogramu:

Stolik przed wejściem do szkoły / korytarz przy wejściu głównym od strony parkingu:
9.00 – 9.30 - Oa
9:40 -10:10 - Ob.
10.20 – 10.50 - Va
11.00 - 11.30 - Vb
11.40. 12.10 - VIa
12.20 – 12.50 - VIb

Stolik przy skwerku/ Korytarz przy wejściu na stołówkę od strony wejścia do sekretariatu:
9.00 – 9.30 - kl. Ia
9:40 -10:10 - kl. Ib
10.20 – 10.50 - kl. IIa
11.00 - 11.30 - kl. II b
11.40. 12.10 – kl. III a
12.20 – 12.50 –kl. III b


• każdy uczeń zobowiązany jest do zachowania 2 metrów odstępu od kolejnej osoby;

4. Świadectwo szkolne promocyjne może odebrać uczeń lub rodzic niepełnoletniego ucznia.
5. Po zakończeniu wydawania dla danego oddziału , dezynfekowane będą stoliki.
6. W przypadku braku odebrania świadectwa w dniu 26 czerwca 2020r., uczeń lub jego rodzic będzie mógł odebrać świadectwo w sekretariacie szkoły po uprzedniej telefonicznej informacji.

Numer telefonu szkoły: 23 6544910
Dyrektor szkoły
Jarosław Jabłonowski

Back to top