1 września nie przewidujemy uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.

Spotkania organizacyjne z wychowawcami odbędą się według niżej zamieszczonego harmonogramu:

godz. 9.00
0a - stołówka szkolna
0b - sala 09

godz. 10.30
Ia - stołówka szkolna
Ib - sala 09

godz. 9.15
IIa - sala 020
IIb - sala 012

godz. 9.30
IIIa - sala 022
IIIb - sala 011

godz. 12.00
IVa - stołówka szkolna
IVb - sala 09

godz. 10.00
VIa - sala 08
VIb - sala 113
VIIa - sala 101
VIIb - sala 103

Bardzo prosimy aby z jednym uczniem na terenie szkoły przebywał TYLKO 1 opiekun.

Podczas spotkania organizacyjnego z wychowawcami obowiązuje NAKAZ zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.

Przy wejściu do szkoły, prosimy o zdezynfekowanie rąk.

Dyrektor SP

Zdobyliśmy certyfikaty: jako szkoła, lub jako nauczyciele...

Back to top