Informujemy, że w okresie od 9.11.2020 do 29.11.2020, zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, w klasach 1-3  przechodzimy na zdalne nauczanie.
Dla uczniów klas 4,6 i 7 nauczanie zdalne jest przedłużone do 29 listopada.

Nauka dla dzieci w oddziałach przedszkolnych pozostaje bez zmian (w budynku szkoły w trybie stacjonarnym).
Szczegółowe zasady organizacji pracy szkoły zostaną przestawione najpóźniej w sobotę do godz. 14.00 w dzienniku Librus.
Prosimy o sprawdzenie wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor szkoły
Jarosław Jabłonowski