Istotą projektu „Samorząd uczniowski na rzecz klimatu” było przygotowanie nauczycieli pełniących funkcję opiekunów samorządu uczniowskiego do włączenia w program związany z globalnym bezpieczeństwem klimatycznym i zrównoważonym rozwojem.

Projekt doprowadził uczniów do świadomości globalnych wyzwań  oraz zyskaniu przez uczniów doświadczenia w prowadzeniu konkretnych lokalnych działań. Służył także wzmocnieniu wiedzy na temat globalnych wyzwań klimatycznych oraz daniu im konkretnych działań, które będą się przyczyniały do bardziej zrównoważonego funkcjonowania społeczności lokalnej.

W ramach projektu przygotowaliśmy apel o zmianach klimatycznych na świecie, w którym uczestniczyło 100 osób. Następnie powołaliśmy wśród uczniów samorządu uczniowskiego grupę zadaniową, która poprowadziła działania projektowe, zaczynając od samego audytu. Kolejnym krokiem było wraz z opiekunami SU wykorzystanie specjalnego formularza szkolnego dotyczącego audytu klimatycznego. Formularze obejmowały sześć obszarów : woda, energia, odpady, jedzenie, pomoce naukowe, transport.

Młodzież obserwowała nawyki uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie  uczniowie wypracowali rekomendacje dotyczące konkretnych zmian w danym obszarze funkcjonowania szkoły. Ostatnim etapem projektu była szkolna narada, w której udział wzięli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Wszystkie wnioski zostały umieszczone w sprawozdaniu projektu, który był realizowany  online.

ZOBACZ ZDJĘCIA