W dniach 05, 06, 07 maja 2021, uczniowie klas III Szkoły Podstawowej nr 3  im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie przystąpili do Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty Omnibus, przygotowanego przez Wydawnictwo MAC.

Umożliwił sprawdzenie poziomu opanowania przez ucznia kompetencji przewidzianych w podstawie programowej.  Składał się z 14 pytań w zakresie edukacji polonistycznej, 15 zadań w zakresie edukacji matematycznej i 8 zadań w zakresie edukacji przyrodniczej. Uczniowie pisali sprawdzian z podziałem na grupy A i B. Zadania w obu zestawach sprawdzały te same kompetencje.


Wyniki Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty OMNIBUS


  • Średnie punktowe i procentowe wyniki SP nr 3 na tle wszystkich badanych szkół w powiecie- sprawdzian matematyczny, polonistyczny, przyrodniczy

 

matematyczny

polonistyczny

przyrodniczy

SP nr 3

29, 2 p /40p - 73%

36,1 p / 49p-74%

20, 7p/24p-86%

wszystkie badane szkoły w powiecie

28,6 p /40 p – 71%

35, 2p/49p- 72%

20, 3p/24 p-85%

  • Średnie punktowe i procentowe wyniki SP nr 3 na tle wszystkich badanych szkół w województwie - sprawdzian matematyczny, polonistyczny, przyrodniczy

 

matematyczny

polonistyczny

przyrodniczy

SP nr 3

29, 2 p /40p - 73%

36,1 p / 49p-74%

20, 7p/24p-86%

wszystkie badane szkoły w województwie

26,9 p /40 p – 67%

34, 7p/49p- 71%

18,9p/24 p-79%

  • Średnie punktowe i procentowe wyniki SP nr 3 na tle wszystkich badanych szkół w kraju- sprawdzian matematyczny, polonistyczny, przyrodniczy

 

matematyczny

polonistyczny

przyrodniczy

SP nr 3

29, 2 p /40p - 73%

36,1 p / 49p-74%

20, 7p/24p-86%

wszystkie badane szkoły w kraju

26,8p /40 p – 67%

34, 8p/49p- 71%

19p/24 p-79%


Procentowe wyniki klas III

Średni procentowy wynik klasy 3a ze sprawdzianów matematycznego, polonistycznego i przyrodniczego razem – 77%

Średni procentowy wynik klasy 3a ze sprawdzianów matematycznego, polonistycznego i przyrodniczego  razem 75%