Żródło: naszesmieci.pl

 

Obszar: segregacja odpadów komunalnych


"Jak segregować"

https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

„Czy wiesz, czego nie wiesz o segregacji?”

https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/135-czy-wiesz-czego-nie-wiesz-o-segregacji

„PSZOK – legalny i wygodny sposób na kłopotliwe odpady”

https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/148-pszok-legalny-i-wygodny-sposob-na-klopotliwe-odpady


Obszar: recykling


Odpady to cenny surowiec

https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/146-odpady-to-cenny-surowiec

Recykling naszych czasów

https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/131-recykling-naszych-czasow

Jakie odpady do recyklingu?

https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/144-jakie-odpady-do-recyklingu


Obszar: kompostowanie


Jak kompostować

https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/59-jak-kompostowac

Kompostowanie – jak zacząć?

https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/58-kompostowanie-jak-zaczac


Obszar: zrównoważona konsumpcja


Kupuj z głową, chroń środowisko

https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/145-kupuj-z-glowa-chron-srodowisko

Zero Waste – sztuka samoograniczania w służbie ochrony środowiska

https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/134-zero-waste-sztuka-samoograniczania-w-sluzbie-ochrony-srodowiska

Kupuję odpowiedzialnie… i śmiecę mniej!

https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/57-kupuje-odpowiedzialnie-i-smiece-mniej

- materiał video (spoty tv – prezentujące bohaterów kampanii wraz z zasadami segregacji odpadów)

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/Piatka-za-segregacj-Spot-30-sek.mp4

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/Segregacja-Ma-sens-Spot-30-sek.mp4


Cykl: „Co powstaje…”


Bioodpady:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/co_powstaje_z_odpadow-bioodpady.png

Papier:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/co_powstaje_z_odpadow-papier.png

Szkło:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/co_powstaje_z_odpadow-szklo.png

Metale i tworzywa sztuczne:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/co_powstaje_z_odpad-w-metale-i-tworzywa.png

Zmieszane:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/co_powstaje_z_odpadow-zmieszane.png

- materiały video:

Spoty tv – prezentujące bohaterów kampanii wraz z zasadami segregacji odpadów

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/Piatka-za-segregacj-Spot-30-sek.mp4

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/Segregacja-Ma-sens-Spot-30-sek.mp4


Cykl „Drugie życie…”


Metale

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/drugie-zycie-metalu-fin.mp4

papier

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/drugie-zycie-papieru-fin.mp4

szkło

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/drugie-zycie-szkla-fin.mp4

plastik

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/drugie-zycie-plastiku-fin.mp4

bioodpady

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/bioodpady-fin.mp4

 

Animacja nt. mitu: Jedna śmieciarka:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/jedna-smieciarka.mp4


Cykl „Segregacja i co dalej?”:


Krótka historia posegregowanego papieru

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/segregacja_i_co_dalej_papier_mk.pdf

Niekończąca się opowieść o segregowanym szkle

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/segregacja_i_co_dalej_szklo_mk.pdf

Drugie życie metalu i tworzyw sztucznych

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/segregacja_i_co_dalej_metale_i_plastik_mk.pdf

Do czego służą bioodpady

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/segregacja_i_co_dalej_bio_mk.pdf

Jakie są losy odpadów zmieszanych

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/segregacja_i_co_dalej_zmieszane_mk.pdf

Komiks „Mit jednej śmieciarki”

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/mit-jednej-smieciarki.jpg

 - materiał video:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/Piatka-za-segregacj-Spot-30-sek.mp4

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/Segregacja-Ma-sens-Spot-30-sek.mp4


Cykl „Segregacja i co dalej?”


Metale i tworzywa sztuczne

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/segregacja_i_co_dalej_metale_i_tworzywa_sztuczne-mk-l.mp4

Bioodpady

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/segregacja_i_co_dalej_bioodpady-mk.mp4

Papier

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/segregacja_i_co_dalej_papier-mk-l.mp4

Szkło

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/segregacja_i_co_dalej_szklo-mk-l.mp4


Cykl segregacja odpadów w Twoim domu


Przydomowy kompostownik

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/segregacja-odpadow-w-domu-kompostownik-fin.mp4

Znajdź swój PSZOK

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/pszok-fin.mp4


Cykl segregacja odpadów w Twoim mieszkaniu


Gdzie jak nie w kuchni?

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/odpady-w-mieszkaniu-kuchnia-fin.mp4

Kilka prostych zasad

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/filmy/2020/segregacji-odpadow-w-mieszkaniu.mp4


Cykl „Segregacja w liczbach”


https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/segregacja_w_liczbach_infografika_2.jpg

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/segregacja_w_liczbach_infografika_1.png

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/segregacja_w_liczbach_infografika_3.jpg

Co powstaje z recyklingu odpadów

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/plakat_co_powstaje_z_recyklingu_odpadow.pdf

Problemowe odpady - PSZOK

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/problemowe-odpady-PSZOK.jpg

Jak być less waste?

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/media/2020/MK_jak_byc_less_waste.png


Cykl życia produktów


https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/cykl-zycia-produktow.jpg

Zero waste

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/zero-waste-world.jpg

Rodzaje plastiku

https://naszesmieci.mos.gov.pl/images/materialy/infografiki/2020/rodzaje-plastiku.jpg