List  Dyrektora Szkoły na zakończenie roku szkolnego 2020/2021

    Mijający rok szkolny 2020/2021 był rokiem wyjątkowym  dla całej edukacji. Wprowadzone obostrzenia sanitarne w związku pandemią koronawirusa uniemożliwiły nam wszystkim pracę w normalnym dla szkoły trybie stacjonarnym na przestrzeni niemal całego roku szkolnego.  To niepowetowana strata dla całej społeczności Naszej Szkoły!  Bo tego, czego nam wszystkim tak naprawdę zabrakło w okresie kwarantanny, to brak codziennych kontaktów z drugim człowiekiem w relacji "na żywo".  Tak, to prawda, że mieliśmy ze sobą kontakt internetowy, telefoniczny, ale jak przekonaliśmy się, taka forma nie zastąpi w żaden sposób codziennych osobistych spotkań w szkole, kontaktów z przyjaciółmi, rozmów, dyskusji, a nawet kłótni i nieporozumień, które są nieodłączną częścią tego wszystkiego, co nazywamy życiem wśród ludzi. Do tego powołana jest właśnie szkołą, aby cała jej społeczność: uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni uczyli się wzajemnego szacunku, poszanowania przyjętych norm życia społecznego, oddziaływali na siebie wzajemnie, jednoczyli się wokół wspólnych celów, realizowali je, aby zawiązywały się przyjaźnie.

      Jednakże w każdej sytuacji, a szczególnie w tych niekomfortowych dla nas, powinniśmy umieć odnaleźć pozytywy. Bo przecież w tym czasie musieliśmy się wszyscy nauczyć pracować zdalnie i z całą pewnością wykorzystamy nabytą umiejętność w dalszym toku nauki – choć mam nadzieję, że nie będzie to przymus, a tylko jedna z form komunikacji pomiędzy nami. Bo może wreszcie, doświadczając osobiście samotności w sieci, zrozumieliśmy, że nic nie zastąpi naturalnego kontaktu z drugim człowiekiem, jego bliskości, zaś komputer i Internet są tylko pożytecznymi środkami do zdobywania wiedzy, przekazywania informacji, ale w żaden sposób nie stanowią o sensie życia człowieka.

     Chciałbym bardzo móc pożegnać wszystkich przed wakacjami w tradycyjny sposób podczas ogólnoszkolnego apelu, lecz mając na uwadze zdrowie wszystkich uczestników życia szkolnego zdecydowaliśmy aby zakończenie roku szkolnego odbyło się w klasach z wychowawcą i przedstawicielem Rady Rodziców. Mam nadzieję że  rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się już bez obostrzeń z całym ceremoniałem szkolnym.

   Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podziękowań.

     Składam podziękowania szczególnie tym spośród Was, Drodzy Uczniowie, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Gratuluję osiągnięć i jednocześnie dziękuję za godne reprezentowanie naszej szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.

     Gratuluję także wychowankom oddziału przedszkolnego, którzy w znakomitej większości staną się uczniami przyszłorocznej klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie. Znacie już szkołę, uczestniczyliście aktywnie w jej życiu, więc na pewno doskonale będziecie się czuć w roli pełnoprawnych uczniów Naszej Szkoły. Oczywiście po jesiennej uroczystości pasowania na ucznia, której już nie mogę się doczekać.

     Szczere słowa wdzięczności kieruję również do Rady Rodziców, która zawsze wspomagała działania nauczycieli. Bez Waszego zaangażowania i pomocy nie moglibyśmy zrealizować wielu przedsięwzięć. Bardzo za to odczuwalne wsparcie jesteśmy wdzięczni. Składam również podziękowania i wyrazy uznania wszystkim Rodzicom za włączenie się w proces zdalnego nauczania i tak bardzo potrzebną oraz skuteczną pomoc dla swoich dzieci w tej niezwykłej i trudnej sytuacji w okresie trwania zawieszenia zajęć w szkole.

     Żywię głęboką nadzieję, że po przerwie wakacyjnej we wrześniu spotkamy się wszyscy w pełni nowych sił i energii do dalszej pracy i nauki. Życzę wszystkim zdrowych, pogodnych i udanych wakacji!

Do zobaczenia pierwszego września

                                                                     Jarosław Jabłonowski