W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków (26 września) ogłaszamy szkolny konkurs na plakat reklamujący (promujący) naukę języków obcych w naszej szkole.


Cele konkursu:

  1. Promowanie nauki  języków obcych wśród uczniów naszej szkoły.
  2. Propagowanie  różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
  3. Promowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności.


Ważne informacje dla uczestników:

  • W konkursie bierzemy udział indywidualnie.
  • Plakat, w  formacie A4, z informacjami, hasłami itp. w języku obcym wykonujemy techniką dowolną.
  • Podpisane (imię, nazwisko, klasa) prace konkursowe należy złożyć do czwartku 23 września do: nauczycieli j. angielskiego i j. niemieckiego
  • Wszystkie prace zostaną zaprezentowane społeczności szkolnej, na zwycięzców czekają nagrody – ZAPRASZAMY!