Uczniowie przebywający na wycieczce szkolnej w parku miejskim poznali legendarną Mławę - fontannę zbudowaną na miejscu dawnej cerkwi prawosławnej,zobaczyli pomnik Józefa Piłsudskiego, Dąb Niepodległości oraz kamienicę, w której mieszkał patron naszej szkoły dr Józef Ostaszewski.

W muzeum uczniowie poznali efekty pracy archeologów na Ziemi Zawkrzeńskiej– zobaczyli zbiory muzealne opisujące życie codzienne człowieka na terenie północnego Mazowszaod z epoki kamienia, poprzez epokę brązu, wpływy rzymskie aż do końca średniowiecza. Na podstawie prezentowanych eksponatów poznali życie ludzie z przed ponad 2000 lat temu a także jakimi narzędziami się posługiwali.

Uczniowie zwiedzili także wystawę przyrodniczą, gdzie szczególnie zaciekawili się eksponatem olbrzymich kości słonia leśnego żyjącego 100 tysięcy lat temu, które zostały znalezione w 1982 r. podczas budowy ujęcia wody pod Ciechanowem.

Zobacz zdjęcia