5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Święto to jest wyrazem uznania dla wysiłku wolontariuszy na całym świecie, zostało ustanowione w 1985 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Celem obchodów jest podziękowanie wolontariuszom za ich pracę na rzecz innych. Aktywność na tym polu związana jest z udziałem w jednorazowych lub cyklicznych akcjach społecznych oraz charytatywnych.

W naszej szkole w ramach wolontariatu organizujemy między innymi następujące akcje:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dra J. Ostaszewskiego w Mławie, po raz kolejny, zaadoptowała dziecko z Afryki.
 
W bieżącym roku szkolnym, kontynuujemy podjętą akcję "Adopcja na odległość" we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Polega ona na wsparciu materialnym dziecka z kraju misyjnego i zapewnienia mu możliwości wyżywienia i edukacji. Dotychczas opiekowaliśmy się Mercy Katambi, która ukończyła szkołę powszechną i się usamodzielniła. Przez kolejne 2 lata wspieraliśmy również jej siostrę, która obecnie pobiera w szkole wyższej.

Wolontariat szkolny, oficjalnie, rozpoczął swoją działalność w 2007 roku, liczy 66 osób.
Działamy przede wszystkim na terenie naszej szkoły i naszego miasta. Staramy się udzielać pomocy tym, którzy jej potrzebują, a przede wszystkim staramy się rozwijać w młodych wolontariuszach wrażliwość na ludzką krzywdę i potrzeby innych ludzi.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie działający w szkolnym Wolontariacie podejmują wiele działań promujących ideę wolontariatu.
Corocznie m.in. organizują akcję robienia i sprzedaży palm wielkanocnych. Celem akcji jest m.in. podtrzymanie tradycji przyozdabiania palm, czyli rozkwitniętych gałązek wierzbowych, które święcone są w kościele w Niedzielę Palmową.

Zdobyliśmy certyfikaty: jako szkoła, lub jako nauczyciele...

Back to top