Wolontariat w naszej szkole działa przede wszystkim na terenie naszej szkoły i naszego miasta. Staramy się udzielać pomocy tym, którzy jej potrzebują, a tym samym rozwijamy w młodych wolontariuszach wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Pomimo pandemii, nie zaprzestaliśmy działań wolontariackich. Przed Świętem Zmarłym posprzątaliśmy groby i zapaliliśmy znicze na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Wawrzyńca w Mławie. Zbieraliśmy i zawieźliśmy karmę dla psiaków ze schroniska Napierkach. Kontynuowaliśmy akcję „Adopcja na odległość”. Wolontariusze pomagali swoim kolegom i koleżankom w nauce. W ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza wykonaliśmy prezentację propagującą ideę wolontariatu, która została zamieszczona na facebooku szkoły. Wzięliśmy udział w  akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta” wykonaliśmy kartki     z życzeniami świątecznymi i przekazaliśmy je sąsiadom (wrzucając do skrzynek pocztowych). Przygotowaliśmy ozdoby świąteczne dla osób z rodziny, najbliżej okolicy i przyjaciół. Zbieraliśmy i przekazaliśmy środki higieniczne dla dzieci z Domu Dziecka w Kowalewie. W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wolontariuszki będą pomagały w organizacji gier i zabaw dla dzieci podczas Pikniku integracyjnego „Połączyć dwa światy” oraz Wakacji z Maxem.

Dnia 11 czerwca otrzymaliśmy niezwykle przejmujący list od siostry Marii Zimińskiej, opiekującej się naszym podopiecznym w Kenii. Zapraszamy do przeczytania.


Plików:
png.png List Popularne
Data 2021-06-24 Wielkość pliku 366.66 KB Pobierz 134 Pobierz

pdf.png List 1 Popularne
Data 2021-06-24 Wielkość pliku 488.74 KB Pobierz 125 Pobierz

pdf.png List 2 Popularne
Data 2021-06-24 Wielkość pliku 318.07 KB Pobierz 138 Pobierz

Wolontariat szkolny przeprowadził akcję zbierania karmy dla psiaków w schronisku w Napierkach.  Zebraliśmy 385 kg. Wielkie brawa dla wszystkich, którym dobro zwierząt leży na sercu.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dra J. Ostaszewskiego w Mławie, po raz kolejny, zaadoptowała dziecko z Afryki.
 
W bieżącym roku szkolnym, kontynuujemy podjętą akcję "Adopcja na odległość" we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Polega ona na wsparciu materialnym dziecka z kraju misyjnego i zapewnienia mu możliwości wyżywienia i edukacji. Dotychczas opiekowaliśmy się Mercy Katambi, która ukończyła szkołę powszechną i się usamodzielniła. Przez kolejne 2 lata wspieraliśmy również jej siostrę, która obecnie pobiera w szkole wyższej.

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Święto to jest wyrazem uznania dla wysiłku wolontariuszy na całym świecie, zostało ustanowione w 1985 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Celem obchodów jest podziękowanie wolontariuszom za ich pracę na rzecz innych. Aktywność na tym polu związana jest z udziałem w jednorazowych lub cyklicznych akcjach społecznych oraz charytatywnych.

W naszej szkole w ramach wolontariatu organizujemy między innymi następujące akcje:

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie działający w szkolnym Wolontariacie podejmują wiele działań promujących ideę wolontariatu.
Corocznie m.in. organizują akcję robienia i sprzedaży palm wielkanocnych. Celem akcji jest m.in. podtrzymanie tradycji przyozdabiania palm, czyli rozkwitniętych gałązek wierzbowych, które święcone są w kościele w Niedzielę Palmową.