Gustaw Morcinek (ur. jako Augustyn Morcinek)


Polski pisarz, działacz i polityk. Pochodził z bardzo biednej rodziny. Już jako roczne dziecko, na skutek śmierci ojca, stał się półsierotą.
W wieku 16 lat rozpoczął pracę w kopalni. Dzięki zbiórce pieniędzy przez kolegów z pracy Morcinek mógł ukończyć Polskie Seminarium Nauczycielskie w Białej.
W okresie międzywojennym stał się jednym z najbardziej znaczących śląskich pisarzy tworzących po polsku.
W 1933 roku powstało najsłynniejsze dzieło Morcinka - „Łysek z pokładu Idy”.
W czasie II wojny światowej trafił do obozów w Skrochowitz, Sachsenhausen i Dachau. Kilka razy proponowano mu podpisanie volkslisty. Za każdym razem odmawiał. Po wojnie ponownie wrócił do pisania.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1959).
Gustaw Morcinek zmarł na białaczkę. Miał 72 lata.
Do 2002 roku w Kaczycach na Śląsku Cieszyńskim funkcjonowała Kopalnia Węgla Kamiennego „Morcinek”.
Wybrane dzieła autora: „Narodziny serca” (Wydawnictwo ZHR, 1932), „Łysek z pokładu Idy” (Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1933), „Ondraszek” (Czytelnik, 1953), „Jak górnik Bulandra diabła oszukał” (Nasza Księgarnia, 1958), „Czarna Julka” (Czytelnik, 1959), „Judasz z Monte Sicuro” (Wydawnictwo Śląsk, 1963).


Najbardziej znany jego utwór to opowiadanie "Łysek z pokładu Idy", które przez dekady figurowało na szkolnych listach lektur. Sam pisarz pod koniec życia najwyżej oceniał swoje zbiory śląskich baśni jak "Przedziwne śląskie pogwarki" i "Jak górnik Bulandra diabła oszukał".

     

Gustaw Morcinek urodził się 25 sierpnia 1891 roku w Karwinie jako czwarte dziecko ubogiego woźnicy, który zginął w wypadku, gdy przyszły pisarz miał kilka miesięcy. Matka nie radziła sobie z utrzymaniem rodziny, starsze dzieci musiały iść na służbę. Gustaw jako 16-latek rozpoczął pracę górnika w szybie Głęboki w Karwinie. Był polewaczem, potem taczkarzem, ładowaczem, maszynistą. W jednym z opowiadań - "Jak stałem się pisarzem" - po latach napisze, że górnicy dostrzegli w nim talent i złożyli się na wysłanie go do seminarium nauczycielskiego. Tak naprawdę jednak nie była to inicjatywa jego przyjaciół, Morcinek skorzystał z pomocy Towarzystwa Szkoły Ludowej, które przyznało kopalni kilka stypendiów. Morcinek ukończył seminarium nauczycielskie w Białej (część Bielska-Białej), podczas lat nauki był w takiej nędzy, że zarabiał jako pucybut.

 

Podczas I wojny światowej Morcinek trafił do armii austriackiej. Po wojnie nie wrócił już do kopalni - został nauczycielem w Skoczowie koło Cieszyna. Mieszkająca w pobliskich Górkach Wielkich Zofia Kossak-Szczucka namówiła go na publikację tomu opowiadań "Serce za tamą" (1929) i napisała wstęp do książki. Kolejna powieść - "Wyrąbany chodnik" (1932) - przyniosła Morcinkowi uznanie i sławę, za pieniądze z nagrody literackiej otrzymanej za tę powieść kupił dom w Skoczowie. Za kolejne nagrody - m.in. za "Narodziny serca" (1932), "Inżynier Szeruda" (1937) - nabył samochód, którym podróżował po całej Europie.

1 września 1939 roku Morcinek - rzecznik polskości Śląska - uciekł na wschód, do Lwowa. Gdy doszły go wieści, że gestapo uwięziło zamiast niego jego siostrę, powrócił, spodziewając się aresztowania. 6 października 1939 roku wraz z gestapo przyszedł po Morcinka jego dawny uczeń ubrany w niemiecki mundur. To z tego powodu pisarz nigdy nie wrócił do zawodu nauczyciela - uznał, że jako pedagog poniósł klęskę.


Morcinek spędził pięć lat w obozach Sachsenhausen i Dachau. Przeżył, bo władze obozu prawdopodobnie uznały, że wpisany na obozowe listy więzień Augustyn Morcinek nie jest pisarzem Gustawem Morcinkiem. Zaproponowano mu opuszczenie obozu, jeżeli podpisze volkslistę, nie zdecydował się jednak na ten krok.

 

Do kraju Morcinek wrócił w październiku 1946 roku i spotkał się z ciepłym przyjęciem. Nakłady jego książek rosły, ukazywały się kolejne powieści i opowiadania jak "Wyorane kamienie" (1947), "Uśmiech na drodze" (1948), "Pokład Joanny" (1950) . Morcinek słynął z uległości wobec redaktorów i krytyków literackich. Łatwo godził się na zmiany w maszynopisach, po krytycznej recenzji potrafił przerabiać całą książkę.

 

W 1952 roku został posłem na Sejm, gdzie działał bardzo aktywnie, przede wszystkim w sprawach związanych ze Śląskiem. Po śmierci Stalina Rada Państwa postanowiła przemianować Katowice na Stalinogród, a Morcinka zmuszono do firmowania tego przedsięwzięcia. 27 kwietnia 1953 roku pisarz oświadczył z mównicy sejmowej, że "lud śląski - serce przemysłu Polski, pragnie, by w nazwie miasta uwiecznić imię Ojca Narodów". Zapłacił za to utratą autorytetu na Śląsku. Przez dwa lata po wystąpieniu w Sejmie Morcinek nic nie wydał, stronili od niego przyjaciele i znajomi, ktoś na ulicy w Katowicach przewrócił do góry kołami jego samochód, pocztą napływały obelżywe anonimy.

 

W ostatnich latach życia Morcinek wrócił do pisania, nauczył się też walczyć z PRL-owskimi redaktorami o autorską wersję tekstu. Ukazały się wtedy książki uważane przez krytyków za najlepsze jego książki jak baśnie dla dzieci "Siedem zegarków kopidoła Joachima Rybki" (1960) i "Czarna Julka" (1962), w której pisarz przedstawia świat swojego dzieciństwa. 20 grudnia 1963 roku Morcinek zmarł w szpitalu w Krakowie na białaczkę limfatyczną. Jego grób znajduje się w Cieszynie.


Chłopak z górniczej Karwiny (Zaolzie), górnik, nauczyciel, pisarz, człowiek teatru, a przede wszystkim Ślązak. Nie tylko przez miejsce urodzenia, później wybór Skoczowa, a zatem Śląska Cieszyńskiego na swą „małą ojczyznę”, ale głównie dlatego, że ten Śląsk stworzył go, jako człowieka i pisarza. To życie zmusiło niespełna 16 – letniego chłopca do pracy w kopalni, a ta z kolei, kiedy już podjął trud zmagania się ze słowem, była nieustanym tematem i motywem przewodnim jego utworów – od pierwszej do ostatniej powieści.

 

Kopalnia już w dzieciństwie była dla niego światem o niezwykłym uroku. W kopalni mieszkał brodaty duch Pustecki, były myszy przewidujące katastrofę i legenda polskiego inżyniera Racka, który ratując górników z wielkiej katastrofy 1894 r. w karwińskiej kopalni, oddał za nich swe życie. I byli ludzie – codziennie widział górników idących lub wracających z szychty, umorusanych, czarnych, z błyszczącymi białkami oczu. Patrzył pełen podziwu na ludzi, którzy ocierają się o czarną śmierć, kamracą ze Skarbkiem i wierzą w Świętą Barbórkę.

 

Ubolewał, że o Ślązakach tak mało w Polsce wiedzą. Dlatego całą twórczość im poświęcił, by w ten sposób „Śląsk przybliżyć do Polski, a Polskę do Śląska”. W latach 60-tych był bardzo cenionym pisarzem nie tylko śląskim, ale jednym z najchętniej wydawanych i czytanych pisarzy polskich. Bo Śląsk – dla Polski – był egzotyczny!

 

Życie go nie oszczędzało – ubogie dzieciństwo, wczesna utrata ojca, już w młodzieńczym wieku konieczność pracy ponad siły. …

Jednak dzięki pomocy kamratów – górników (ich finansowemu wsparciu) ukończył Seminarium Nauczycielskie w Białej i został nauczycielem. Zanim to nastąpiło, był żołnierzem w armii austriackiej, walcząc o wolną Polskę, a później ochotnikiem w wojnie polsko – bolszewickiej, bo choć nie musiał, chciał bronić ojczyzny.

 

Wreszcie znalazł swe miejsce na Ziemi Cieszyńskiej w Skoczowie, gdzie podjął pracę nauczyciela. Uczył języka polskiego, historii i geografii, mówił piękną polszczyzną, choć często posługiwał się gwarą.”Uczył nas pięknego pisania” – wspominają jego uczniowie, dodając, ze „trzeba było być skończonym ciamajdą, żeby popaść u niego w niełaskę, zawsze stawiał stopnie lepsze od zasłużonych.” Często opowiadał im o górnikach, utopcach i jego pięknych Beskidach, wtrącając swoje ulubione słówko: „roztomili”.

 

To swoim uczniom mówił o miłości do Śląska Cieszyńskiego, twierdząc, że „ziemia bywa przeróżna, jak przeróżne twarze ludzkie bywają, ale takiej ziemi, co by uśmiech dziewczyny młodej przypominała, uśmiech jasny i zamyślony, nie ma nigdzie ,bo z uśmiechu Pana Boga powstała”.

 

Do tej ziemi tęsknił, gdy dzielił los wielu nieszczęśników, jako więzień obozu koncentracyjnego w Dachau i Sachsenhausen. Kiedy wydawało mu się, że poza nienawiścią nie ma już w człowieku żadnego uczucia, przypominał sobie urodę ukochanego Śląska Cieszyńskiego, wracał we wspomnieniach do skoczowskiego „Domu Słońca”, do ukochanej mamulki i siostry Tereski… Wierzył, że przetrwa, ze wróci do domu i bliskich. Po latach w „Listach spod morwy” napisze: „W obozie nie byłem ani męczennikiem, ani bohaterem, ani świętym – tylko człowiekiem zwalczającym w sobie strach przed śmiercią obozową. Chciałem zrozumieć sens życia i cierpienia. Patrzyłem w zdumieniu na człowieka”.


Rzeczywistość powojenna, choć łaskawa dla jego pisarstwa, postawiła go w trudnej moralnie sytuacji – jako poseł na Sejm PRL odczytał po śmierci Stalina uchwałę o przemianowaniu Katowic na Stalinogród. I choć żaden z 400 posłów nie zaprotestował w tej sytuacji ,to Morcinek poniósł największe koszty moralne tego kroku. Upokorzenie Ślązaków było po stokroć jego upokorzeniem….

 

Jako autor powieści, opowiadań, baśni i scenariuszy teatralnych dla katowickiego Teatru Ateneum starał się służyć swym pisarstwem swej ukochanej ziemi i ludziom, których szanował. Jego droga życiowa jest dowodem, że można, mając uzdolnienia, ciężką pracą spełniać marzenia i osiągnąć wiele w wybranej dziedzinie. Zmarł 24.12.1963 r., a w rok później II Liceum Ogólnokształcące w Rudzie Śląskiej przyjęło imię Gustawa Morcinka – człowieka i pisarza, który całą swą twórczością przekazywał, ze mimo wszystko „Ludzie są dobrzy” i warto zauważyć każdy „Uśmiech na drodze”, bo „Narodziny serca” wrażliwego na drugiego człowieka i urodę świata pozwalają żyć pięknie, z wiarą w dobro i w szacunku dla ludzkiego trudu.

Jakość i Zdrowie

 • Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26.08.2015 podjęliśmy stosowne działania w trosce o zdrowie naszych dzieci i młodzieży.
 • Przestrzegamy norm zawartości cukru, tłuszczów i soli . Posiłki przygotowujemy na bazie wywarów jarzynowo-mięsnych, wyeliminowaliśmy stosowanie produktów zawierających polepszacze smaku. Używamy naturalnych ziół do przyprawiania potraw.
 • Nasze obiady spełniają normy wagowe oraz kaloryczne stosownie do wieku dzieci.
 • Jadłospis jest urozmaicony, opracowany na cały miesiąc. Eliminujemy smażenie mięsa na rzecz gotowania i duszenia.
 • Zwiększyliśmy częstotliwość posiłków z ryb w jadłospisie.

Stołówka - przerwa obiadowa
Stołówka - przerwa obiadowa
Stołówka - przerwa obiadowa
Stołówka - przerwa obiadowa
Stołówka - przerwa obiadowa
Stołówka - przerwa obiadowa
Stołówka - przerwa obiadowa
Stołówka - przerwa obiadowa
Stołówka - przerwa obiadowa
Stołówka - przerwa obiadowa

Szanowni Państwo, rusza rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 3 na rok szkolny 2020/2021 do klasy "0". Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną oraz dokumenty, z którymi należy się zapoznać i wypełnić odpowiednie formularze i załączniki.


Dnia 13 marca 2020 r. do godz. 12:00 zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej przy sekretariacie szkoły lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

Bardzo prosimy rodziców o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia oraz klauzuli RODO w dniach od 13 marca 2020 r. od godz. 12:00 do 18 marca 2020 r. do godz. 16:00.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.Oferta edukacyjna dla oddziału "0"

W roku szkolnym 2020/2021 oddziały zerowe będą funkcjonowały według standardów przedszkolnych. Planujemy utworzenie dwóch grup przedszkolnych, od września 2020 roku:

 • zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN prowadzone przez wykwalifikowaną, troskliwą i nowatorską kadrę pedagogiczną, realizowane w godzinach 8:00 – 13:00, w tym naukę języka angielskiego, rytmikę, zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej, boisku szkolnym,
 • sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesne meble, środki dydaktyczne (tablice interaktywne; puzzle; gry edukacyjne; układanki; zabawki itp.,
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych: logopedia, religia, „Fitness na wesoło”; "Tańce, hulańce"; warsztaty kreatywne; kulinarne; sensoplastyka; „Przygoda z książka”,
 • opiekę w godzinach 6:50-16:30 z uwzględnieniem deklaracji rodziców,
 • poczucie bezpieczeństwa, nauki i zabawy w życzliwej, przyjaznej, atmosferze,
 • pełne wyżywienie – smaczne i zdrowe śniadania, obiady, podwieczorki przygotowywane na miejscu,
 • plac zabaw, boisko szkolne,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną (pedagog, psycholog),
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • liczne imprezy i uroczystości szkolne z udziałem rodziców, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi, również na terenie szkoły,
 • udział dzieci w konkursach i uroczystościach organizowanych przez placówki i instytucje lokalne,
 • wyjścia i wycieczki poza szkołę,
 • kształtowanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia,
 • czynny udział w wielu ciekawych programach profilaktycznych m.in.: „Czyste powietrze wokół nas”; „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”; „Śniadanie daje moc”.

Elektroniczna rekrutacja do oddziału "0"

 

W tym roku, nabór, we wszystkich szkołach do oddziału "0", będzie odbywał się drogą elektroniczną pod adresem:  https://nabor.pcss.pl/mlawa/przedszkole/


Potrzebne dokumenty


Lista dzieci przyjętych do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych będzie wywieszona na tablicy informacyjnej przy sekretariacie szkoły.


 

Droga Mamo, Drogi Tato

Wasze dziecko przez najbliższe kilka lat ma możliwość spędzenia większości czasu w naszej jakże kolorowej szkole. To jakim będzie człowiekiem, czy będzie chciało pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać talenty, pokonywać trudności, zależy przede wszystkim od Was kochani rodzice. To ważna decyzja. Chcielibyśmy zachęcić Państwa aby przy podejmowaniu tej ważnej decyzji zapoznać się z ofertą Szkoły Podstawowej nr 3 w Mławie poprzez stronę internetową www.sp3.mlawa.pl lub odwiedzić nas każdego dnia.

Każde wasze dziecko, które powierzycie wykwalifikowanej kadrze będzie miało możliwość rozwijania swoich pasji, zarówno artystycznych, jak i naukowych a także sportowych. Nasi już mali uczniowie jak i ci starsi odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych na szczeblach: miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Drodzy Państwo, warto nam zaufać. Mamy doświadczenie i dobrze wiemy, jak kształcić i wychowywać dzieci, by w pełni rozwinęły swoje zdolności w przyjaznej i bezpiecznej szkole. U nas tradycję uzupełnia nowoczesność i innowacyjność. To dobre, twórcze połączenie! Szanowni Rodzice, wierzymy, że dokonacie dobrego wyboru.

Drogi Rodzicu jeśli chcesz:

 • by Twoje dziecko uczyło się w małej klasie – około 20 osobowej, chodziło na jedną zmianę,
 • korzystało z najnowocześniejszej technologii informatyczno – interaktywnej osiągając wysokie wyniki w nauce,
 • zamiast komórki wolny czas podczas przerw spędzało przy grach i zabawach ruchowych,
 • brało aktywny udział w życiu szkoły,
 • poszerzało swoje wiadomości poprzez wycieczki połączone z zabawą w laboratoriach, eksperymentach,
 • uczestniczyło w zajęciach dodatkowych ze wszystkich przedmiotów,
 • wyjeżdżało na narty, biwaki, na których poznaje się nowych kolegów i koleżanki,
 • jadło pyszny, przygotowywany na miejscu ciepły posiłek,
 • miało zapewnioną pomoc psychologa, pedagoga, logopedy,

  to zapraszamy do SP3.

Wychowawcy i nauczyciele wspomagający

0a

0b

 
 • Ewelina Czerwińska - wychowawca
 • Kieczmer Aleksandra - wychowawca

1a

1b

 • Szeluga Agnieszka - wychowawca
 •   Balcerowska Joanna - wychowawca

1c

 
 • Błaszkiewicz Bogusława - wychowawca
 

2a

2b

 • Jadwiga Szulc - wychowawca
 • Oliwia Pawłowska Duchna - wychowawca
 • Edyta Załoga - nauczyciel wspomagający

3a

3b

 • Marta Rejniak - wychowawca
 •  Agnieszka Krajewska

4a

 

4b

 • Dziubiński Mariusz - wychowawca
 • Hyndle-Krokowska Beata - wychowawca
 • Matuszewska Agnieszka - nauczyciel wspomagający

5a

5b

 • Dziubińska Katarzyna - wychowawca
 • Katarzyna Cechowska - wychowawca
 • Karolina Wójtewicz - nauczyciel wspomagający

7a

7b

 • Dorota Sulwirska - wychowawca
 • Anna Maria Lis - Dzięgielewska - wychowawca

8a

8b

 • Aldona Drozdowicz - wychowawca
 • Grażyna Nehring - wychowawca

Szanowni Państwo, rusza rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 3 na rok szkolny 2021/2022 do klasy "0" i "1". Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną oraz uchwałę Rady Miasta Mława i zarządzenie Burmistrza Miasta Mława


Oferta edukacyjna dla klasy 1

W roku szkolnym 2021/ 2020 w Szkole Podstawowej nr 3 im. dra J. Ostaszewskiego w Mławie zaplanowano dwie klasy pierwsze.

Uczniowie, którzy znajdą się w tych oddziałach będą mogli od września 2020 roku :

 • realizować podstawę programową MEN na zajęciach dydaktycznych, prowadzonych przez wykwalifikowaną, doświadczoną, troskliwą i otwartą na innowacje kadrę pedagogiczną;
 • przebywać w bezpiecznym miejscu oraz mieć poczucie równowagi pomiędzy nauką a zabawą, które zapewnią wszyscy pracownicy szkoły, zarówno w trakcie lekcji, jak i w czasie przerw międzylekcyjnych (w zgodzie z zasadą: Więcej ruchu i zabawy- bez komórki i bez ławy! );
 • uczyć się w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt (tablice interaktywne, gry edukacyjne), różnorodne środki dydaktyczne, funkcjonalne meble oraz korzystać z wysokiej jakości technologii informatycznej;
 • uczestniczyć w zajęciach dodatkowych zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami oraz potrzebami (bogata oferta zajęć – w tym także logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających zainteresowania, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, instruktorem sportowym);
 • mieć stały dostęp do placu zabaw i boiska szkolnego;
 • brać udział w zajęciach z opiekunem świetlicy w godzinach podanych przez rodziców w odpowiedniej deklaracji;
 • korzystać ze stołówki szkolnej w porze obiadowej, aby zjeść smaczny posiłek przygotowywany na miejscu;
 • w razie potrzeby korzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, którą zapewnia szkoła, współpracująca na co dzień z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
 • uczestniczyć w licznych imprezach, przedstawieniach, uroczystościach organizowanych przez szkołę i rodziców;
 • brać udział w wycieczkach, wyjściach do kina, Szkoły Muzycznej i do innych miejsc;
 • rozwijać talenty i zainteresowania poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach i imprezach okolicznościowych, organizowanych przez instytucje lokalne;
 • kształtować nawyki zdrowego, higienicznego trybu życia, ekologicznego podejścia do środowiska naturalnego.

 Droga Mamo, Drogi Tato

Wasze dziecko przez najbliższe kilka lat ma możliwość spędzenia większości czasu w naszej jakże kolorowej szkole. To jakim będzie człowiekiem, czy będzie chciało pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać talenty, pokonywać trudności, zależy przede wszystkim od Was kochani rodzice. To ważna decyzja. Chcielibyśmy zachęcić Państwa aby przy podejmowaniu tej ważnej decyzji zapoznać się z ofertą Szkoły Podstawowej nr 3 w Mławie poprzez stronę internetową www.sp3.mlawa.pl lub odwiedzić nas każdego dnia.

Każde wasze dziecko, które powierzycie wykwalifikowanej kadrze będzie miało możliwość rozwijania swoich pasji, zarówno artystycznych, jak i naukowych a także sportowych. Nasi już mali uczniowie jak i ci starsi odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych na szczeblach: miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Drodzy Państwo, warto nam zaufać. Mamy doświadczenie i dobrze wiemy, jak kształcić i wychowywać dzieci, by w pełni rozwinęły swoje zdolności w przyjaznej i bezpiecznej szkole. U nas tradycję uzupełnia nowoczesność i innowacyjność. To dobre, twórcze połączenie! Szanowni Rodzice, wierzymy, że dokonacie dobrego wyboru.

Drogi Rodzicu jeśli chcesz:

 • by Twoje dziecko uczyło się w małej klasie – około 20 osobowej, chodziło na jedną zmianę,
 • korzystało z najnowocześniejszej technologii informatyczno – interaktywnej osiągając wysokie wyniki w nauce,
 • zamiast komórki wolny czas podczas przerw spędzało przy grach i zabawach ruchowych,
 • brało aktywny udział w życiu szkoły,
 • poszerzało swoje wiadomości poprzez wycieczki połączone z zabawą w laboratoriach, eksperymentach,
 • uczestniczyło w zajęciach dodatkowych ze wszystkich przedmiotów,
 • wyjeżdżało na narty, biwaki, na których poznaje się nowych kolegów i koleżanki,
 • jadło pyszny, przygotowywany na miejscu ciepły posiłek,
 • miało zapewnioną pomoc psychologa, pedagoga, logopedy,

  to zapraszamy do SP3.