Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zapoznania się z zawodem żołnierza dzięki reprezentacji pracowników z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie.

Zaproszeni goście opowiedzieli uczniom, jakie są możliwości pracy w wojsku, jakie są zasady rekrutacji oraz wyjaśnili, co to są "terytorialsi" i na czym polega ich praca.

Uczniowie, zarówno chłopcy jak i dziewczęta z zaangażowaniem brali udział w zajęciach, zadając szereg pytań zawodowym żołnierzom. Szczególnie zainteresowała ich możliwość wstąpienia do oddziałów terytorialnych już po ukończeniu 16 roku życia.

Uczniowie naszej szkoły dzięki spotkaniu z panią Aleksandrą Jędrusik mieli możliwość dowiedzenia się kim jest instrumentariuszka.

Bardzo byli zaskoczeni kiedy dowiedzieli się, ze to specjalizacja w zawodzie pielęgniarki. Bardzo zainteresowani byli także, kiedy pani Aleksandra opowiadała, na czym polega jej praca. Uczniowie z wielkim zaciekawieniem słuchali jak pani Aleksandra opowiada jak przygotowuje sprzęt do zabiegów i operacji oraz asystuje chirurgowi w jego użytkowaniu.

Jak każdego roku obchodzimy w naszej szkole Ogólnopolski Tydzień Kariery.
W roku 2018 przebiegał on pod hasłem "Bądź architektem własnego szczęścia". W ramach tego tygodnia z uczniami klas IV – IIIG zostały przeprowadzone przez doradcę zawodowego zajęcia pt. "Kariera zawodowa – czy warto planować?".

Młodzież wykonała też plakaty nt. "Architekt własnego szczęścia", które zostały zaprezentowane przed szkołą na wystawce.

1 marca w naszej szkole gościł student medycyny Pan Bartosz Zieliński, który studiuje na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.

Opowiedział on zainteresowanym uczniom, jak wygląda rekrutacja na studia oraz jak wyglądają pierwsze dwa lata nauki. Wskazał uczniom, na co należy zwracać uwagę przed podjęciem decyzji o wyborze kierunku medycznego oraz jakie cechy trzeba posiadać, szczególnie w przypadku praktyk szpitalnych.

Regulamin Szkolnego Ośrodka Kariery

Zarządzenia  ogólne

1Szkolny Ośrodek Kariery przeznaczony jest do realizacji zadań przypisanych szkolnemu doradcy zawodowemu.

2Merytoryczną, organizacyjną i techniczną opiekę nad salą sprawuje szkolny doradca zawodowy.

3Materiały edukacyjne oraz sprzęt zabezpiecza szkolny doradca zawodowy.

4Niedopuszczalne jest wykorzystanie zasobów SzOK do celów komercyjnych bez zgody opiekuna.

5Niedopuszczalne są również jakiekolwiek zmiany w konfiguracji sprzętu komputerowego. Instalowanie i uruchamianie prywatnego oprogramowani bez zgody doradcy jest kategorycznie zabronione.

6Podczas spotkań i zajęć odpowiedzialność za całość mienia zgromadzonego w SzOK spoczywa na prowadzącym zajęcia.

Back to top